Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770.000₫ 460.000₫ 0₫
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670.000₫ 360.000₫ 0₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
490.000₫ 260.000₫ 0₫
.name.vn 82.000₫ 42.000₫ 0₫

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 308.000₫ 328.900₫ 217.800₫
.net 319.000₫ 330.000₫ 260.700₫
.org 341.000₫ 352.000₫ 276.100₫
.biz 429.000₫ 451.000₫ 371.800₫
.info 396.000₫ 418.000₫ 304.700₫
.asia 418.000₫ 440.000₫ 342.100₫
.mobi 473.000₫ 495.000₫ 434.500₫
.xxx 3.003.000₫ 3.025.000₫ 2.638.900₫
.tv 979.000₫ 1.001.000₫ 764.500₫
.co 880.000₫ 902.000₫ 783.200₫
.us 275.000₫ 297.000₫ 225.500₫
.eu 275.000₫ 297.000₫ 260.700₫
.site 1.001.000₫ 1.023.000₫ 838.200₫
.tel 341.000₫ 363.000₫ 317.900₫
.zone 701.800₫ 712.800₫ 690.800₫
.shop 990.000₫ 1.012.000₫ 838.200₫
.blog 825.000₫ 847.000₫ 696.300₫

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 275.000₫ 297.000₫ 275.000₫
.top 407.000₫ 429.000₫ 407.000₫
.in 308.000₫ 330.000₫ 308.000₫
.co.in 198.000₫ 220.000₫ 198.000₫
.firm.in 198.000₫ 220.000₫ 198.000₫
.net.in 198.000₫ 242.000₫ 198.000₫
.org.in 198.000₫ 220.000₫ 198.000₫
.com.co 880.000₫ 902.000₫ 880.000₫
.me 792.000₫ 814.000₫ 792.000₫
.online 1.144.000₫ 1.166.000₫ 1.144.000₫
.cc 847.000₫ 869.000₫ 847.000₫
.name 242.000₫ 242.000₫ 242.000₫
.gen.in 198.000₫ 220.000₫ 198.000₫
.ind.in 198.000₫ 220.000₫ 198.000₫
.tw 1.045.000₫ 1.067.000₫ 1.045.000₫
.land 671.000₫ 715.000₫ 671.000₫
.company 462.000₫ 495.000₫ 462.000₫
.gift 484.000₫ 484.000₫ 484.000₫
.media 663.300₫ 674.300₫ 663.300₫
.website 539.000₫ 561.000₫ 539.000₫
.ws 594.000₫ 616.000₫ 594.000₫