Chuyển tên miền về AZDomain

Chuyển đổi nhà đăng ký quản lý tên miền hay còn gọi là Transfer tên miền là quá trình chuyển tên miền từ một nhà cung cấp khác về Nhà đăng ký AZdomain để quản lý và duy trì.

Các bước transfer tên miền về AZDomain

Tên miền Quốc tế

Bước 1

Yêu cầu nhà đăng ký cũ mở khóa chuyển đổi tên miền và cung cấp mã Authorization Key

Bước 2

Nhập thông tin tên miền muốn chuyển đổi nhà đăng ký và Gửi yêu cầu tới AZdomain

Bước 3

Check email quản trị tên miền Quý khách sẽ nhận được 1 email có chứa 1 link xác nhận chuyển đổi và 1 password

Bước 4

Quý khách click vào link xác nhận và nhập Password và mã Auth-code được cấp trước đó và xác nhận.

Bước 5

Sau khi xác nhận chờ từ 2 đến 7 ngày tên miền sẽ được chuyển về AZdomain sẽ cấp tài khoản quản lý tên miền tới Quý khách

Tên miền Việt Nam

Bước 1

Yêu cầu nhà đăng ký cũ mở khóa chuyển đổi tên miền và cung cấp mã Authorization Key

Bước 2

Quý khách liên lạc nhân viên AZdomain qua Chat hoặc Hotline

Bước 3

Gửi yêu chuyển đổi domain tới AZdomain

Bước 4

AZdomain thực hiện nghiệp vụ chuyển từ nhà đăng ký cũ về AZdomain

Bước 5

Chờ 2 đến 7 ngày tên miền sẽ được chuyển về AZdomain cung cấp tài khoản quản lý tên miền tới Quý khách

Điều kiện transfer tên miền